Často kladené otázky

Lazury

Obsahují lazury UV filtr?

Ano, obsahují.

Mohu použít běžnou pistoli na aplikaci silnovrstvé lazury?

Stříkací pistole pro rozpouštědlové NH je pro vodou ředitelné hmoty nevhodná. Příliš vysouší barvu a způsobuje pomeranč. Pro aplikaci vodou ředitelných nátěrových hmot jsou určeny speciální pistole např. typ HLVP.

Jaká tryska se používá pro vzduchotlaké stříkání?

Podle hustoty NH. Nejčastěji od 1,40 mm do 2,00 mm. Tlak na pistoli by měl být v rozmezí 2,50 až 3,50 max. atm. Příliš nízký tlak a velká tryska dělají ze stříkacího zařízení „kropičku“ s pomerančem. Příliš malá tryska na hustou NH a velký tlak vytváří z NH „prach“ s problematickým rozlivem a velkým postřikem.

Obsahuje silnovrstvá lazura biocid proti modrání dřeva?

Neobsahuje.

Obsahuje Lazurit biocid proti modrání dřeva?

Ano, obsahuje.

Kolik se vlastně do lazury smí přidat vody – silno i slabovrstvé?

U silnovrstvé lazury do 5 %. U Lazuritu se voda běžně nepřidává. Pokud použijeme Lazurit k penetraci můžeme přidat vodu do 30%.

Lze přidáním vody zředit hustou lazuru airless na stříkání vzduchovou pistolí?

V žádném případě nelze. Dojde ke zničení nátěrové hmoty.

Jaký je rozdíl mezi lazurou na štětec a s označením na airless?

Lazura určená pro aplikaci štětcem má 100 % pigmentaci a je řídká, tj. výtoková doba od 45 do 90 vt. na pohárku průměru 4 mm. Airless Lazura obsahuje jenom cca 20 % pigmentů, zbývajících 80 % pigmentů obsahuje barevné napouštědlo. Airless je NH velice hustá, aplikovatelná pouze vysokotlakým bezvzduchým stříkáním.

Jsou silnovrstvá lazura a Lazurit pochozí?

Silnovrstvá ani slabovrstvá Lazura – Lazurit nejsou trvale pochozí.

Proč musí Lazurit zasychat 10 až 12 hodin?

Alkyd ke svému zesíťování potřebuje kyslík a silná vrstva nevytváří vhodné podmínky pro zesíťování.

Proč se má další vrstva lazury aplikovat nejpozději do 24 hodin?

To je z důvodů, že lazury obsahují hydrofobní polyetylenové vosky, které vystoupí na povrch lazury a po delší době než 24 hodin mohou způsobit problémy při přestříkatelnosti povrchu.

Jak odstranit problém s přestříkatelností?

Pokud tento problém vznikne vlivem neúměrné časové prodlevy mezi dvěma aplikacemi lze vrchní vrstvu, která má problém s aplikací na přání u výrobce upravit.

Je vhodné pro venkovní prostředí používat zcela čistou lazuru?

Zásadně nevýhodné. Nátěr bude mít malou životnost. Použijte alespoň odstín Hemlock.

Jak se má správně natřít lazurou dřevěný plot?

Dřevo by mělo mít vlhkost 10 až 12%. To znamená být suché. Podélné nosníky plotu by na horní ploše měly mít úkos s odtokem vody za plot. Ne do svislých tyček. Svislé tyčky by měly mít ve vrchní části úkos 40 až 45 stupňů s odtokem do prostoru před tyčku, nebo být zaoblené. Spodní část by měla v každém případě mít seříznutý cca 40 až 45 stupňů směrem dopředu a tak vytvořit jakousi okapničku a zabránit vzlínání vody. Plot před smontováním musíte celý natřít. Spoj. materiál používat s antikorosní úpravou. Každý vrut přetřete.

Jak se zbavit zelených povlaků na severní straně plotu?

Na přání lze do lazur přidat fungicidní prostředek, který tomu zabrání. V lazuře není z cenových důvodů standardně obsažen.

Proč se používá barevné napouštědlo, když je již barevná silnovrstvá lazura?

Pokud při aplikaci lazury stříkáním nepoužijete barevné napouštědlo, tak Vám hrozí, že v rozích, kde se bude přestřik překrývat vzniknou tmavé skvrny – kocouři. Aby tomu tak nebylo musíte použít barevné napouštědlo – zásadně alkydové Speciál a lazuru si musíte nechat natónovat na airless, ale pro pneumatickou pistoli bez dodatečného přihuštění. U vysokotlakého zařízení s požadavkem zahuštění na airless.

Jak mám zamezit u eurohranolu vzniku tmavších a světlejších částí hranolu vlivem jejich rozdílné nasákavosti?

První penetraci musíte provést alkydovým napouštědlem Speciál naředěným vodou v poměru na 1 díl napouštědla přidáte 4 až 6 dílů vody. Necháte 6 hodin zaschnout. Tím vlastně sjednotíte savost povrchu. Potom aplikujete barevné napouštědlo a vrchní lazuru. Sjednocení savosti si ověřte na konkrétní podklad podle uvedených poměrů. Urychlete sušákem schnutí a naneste barevné napouštědlo. A tak rychle během 10 minut si stanovíte optimální ředění, které potom již prakticky můžete stále používat.

Jaká je vlastně doporučená tloušťka mokrého filmu silnovrstvé lazury?

Měla by se pohybovat v rozmezí 275 až 300 mikronů. Ne více. Tak je i nastavena vzorkovnice. Tuto tloušťku můžete vysokotlakem nanést v jedné nebo dvou vrstvách.

Jak se měří tloušťka nátěru mokrého filmu?

Měří se měrkou, které se obecně říká hřeben. Je to skutečně hřeben s tím rozdílem, že jednotlivé zoubky se od podkladu postupně vzdalují. Hřeben přiložíte do mokrého nátěru a zjistíte, který poslední zoubek se otisknul do nátěru. U tohoto zoubku je číslo a taková je síla nátěru v mikronech.

Co je to mikron?

Jeden mikron je jedna miliontina metru. Nebo-li jedna tisícina milimetru. 1000 mikronů je 1 mm. 100 mikronů je 0,100 mm. 250 mikronů je 0,250 mm. Atd. To současně ale také znamená, že když nanesete tl. 150 mikronů, tak při měrné hmotnosti lazury např. 1,00 g/cm³, spotřebujete na 1 m² 0,150 kg nátěrové hmoty. Při měrné hmotnosti NH 1,25 g/cm³ spotřebujete při tl. 150 mikronů na 1 m² plochy 0,1875 kg barvy / 0,150mm x 1,25 měrná hm. = 0,1875 kg barvy /m²

Je vzájemně mísitelná silnovrstvá lazura a Lazurit?

Ano.Silnovrstvá akrylátová lazura a Lazurit - slabovrstvá alkydová lazura jsou navzájem mísitelné v libovolném poměru. Vzájemná mísitelnost pro venkovní prostředí má ale své omezení.Přidávání silnovrstvé lazury do Lazuritu za stálého míchání je vhodné maximálně do + 20%. Akrylátová lazura na jednu stranu propůjčuje Lazuritu vyšší plasticitu a odolnost na UV záření, ale naopak snižuje penetrační schopnosti směsi. Směs má tendenci tvořit hutnější povrch, který je ale méně odolný na odlupování při eventuálním jeho mechanickém poškození a následném rozmáčení podkladu vodou a odmrznutí. V každém případě se ale Lazurit upravený silnovrstvou lazurou musí i nadále z důvodů alkydového charakteru aplikovat ve slabých vrstvách – zesíťování alkydové složky. Naopak u silnovrstvé lazury alkydová složka z Lazuritu zlepšuje penetrační schopnosti lazury a snižuje nasákavost. Současně ale zvyšuje tvrdost . Aplikace takto opravené lazury se opět musí provádět ve slabších vrstvách a mezi nátěry se musí ponechat delší časový odstup cca 10 – 12 hodin. Do silnovrstvé lazury ani pro interiéry by nemělo být přidáváno více než 20% Lazuritu.

Laky

Kdy pokládat koberce?

Podle charakteru koberce pokládejte za dva až tři týdny.

Kdy ošetřit povrch laku polišem?

Poliš nepoužívejte dříve jak za 4 až 6 týdnů. Nikdy na bázi rozpouštědel.

Jak vznikne v parketovém laku opál?

Opál v parketovém laku, zejména MOVIpuru, může vzniknout při aplikaci laku na vlhký podklad, nanesení následné tlusté vrstvy na předchozí nedostatečně proschlý nátěr, při aplikaci laku na nedostatečně odstraněné různé předchozí politury a u mikrodýh může být prosakující lepidlo do povrchové vrstvy také příčinou barevné změny v laku.

Lze parketové laky ředit vodou?

Parketové laky k vrchnímu použití nikdy neřeďte vodou. Voda způsobuje pěnění.

Lze pro aplikaci stříkáním Tango a MOVIpur dohustit?

Ano lze dohustit na výtokovou dobu 60 až 120 vt. Ford průměr 4 mm. Aplikovaná vrstva nesmí být ale silnější více než 120 až 150 mikronů.  Nutno individuálně na dřeva odzkoušet.

Lze provést penetraci podkladu naředěným MOVIpurem nebo Tangem?

Ano, penetraci lze provést naředěnými laky. Laky se MUSÍ pro penetraci vždy ředit 30 % vody. Nespotřebovaný naředěný lak se nikdy nesmí vylévat do vrchního neředěného laku.

Jaký je nejvhodnější váleček pro aplikaci parketového laku?

Pro aplikaci parketových vodou ředitelných laků se používají speciální válečky, které jsou ale běžně k dostání v prodejnách. Nikdy nesmíte používat molitanový váleček. Způsobuje pěnění a špatný povrch.

Mohou se navzájem mísit Tango a MOVIpur?

Tyto dva laky se spolu nesmí mísit za žádných okolností. Smísení způsobí zničení obou laků.

Lze na MOVIpur nanášet Tango?

Ano MOVIpur je Tangem přetíratelný.

Jaký je rozdíl mezi parketovými laky Tangem a Movipurem?

Tango a Tango sport jsou čisté 100% polyuretany. MOVIpur je akrylpolyuretan. Nejvyšší stupeň odolnosti na oděr a bytové chemikálie má Tango sport. Je určen především pro zvláště namáhané plochy. Jeho nevýhodou je pomalejší nástup tvrdosti a obtížná brousitelnost. Proto se používá většinou jako poslední jeden nebo dva nátěry, které se již nebrousí.Tango sport má lepší brousitelnost a vynikající rozliv. Má vysokou odolnost na bytové chemikálie. Je příjemně lehce nažloutlé, tvrdé a odolné na oděr. MOVIpur je dokonale čirý parketový lak. Vytváří velmi příjemné povrchy a je snadno aplikovatelné válečkem. Vzhledem k jeho povrchu se ve velké míře také používá k povrchové dřevěných dveří nábytku, obložení stěn apod.. Je nejpoužívanějším lakem pro běžné byty.

Jaký má být tlak na pistoli u vysokotlaku?

Podle typu stříkacího zařízení se může lišit, ale zásadně by měl být kolem hodnoty 3,50 atm. Nižší tlak u „vyběhané trysky“ způsobí pomeranč, protože tryska funguje jenom jako kropička. Pozor na pomeranč. Ten se nedá další vrstvou „ulít“, je třeba povrch přebrousit.

Nátěry kovu

Mám starší střechu z pozinkovaného plechu a potřebuji obnovit staré nátěry. Místy je na plechu koroze. Poraďte mi nátěrový systém k opravě nátěru.

Nejprve je nutné odstranit nesoudržné vrstvy starých nátěrů. Vhodné je použít tlakovou vodu, nebo provést očištění mechanicky. Zkorodovaná místa je nutné dokonale mechanicky očistit a opatřit 1 – 2 nátěry základní antikorozní barvou Sokrates anticor, nebo vhodnou antikorozní barvou na bázi rozpouštědel. V případě použití rozpouštědlové barvy musí nátěr zasychat min. 24 hodin. Po té můžeme přistoupit k nátěru celé plochy 2 x barvou na střechy Sokrates Titan. Pokud nevyhovuje barevná škála Titanu, je možné pro druhý vrchní nátěr použít Sokrates Colour. Aplikaci můžeme provést štětcem, válečkem i stříkáním. Pro průmyslové nanášení barvy vysotlakými stříkacími zařízeními lze dodatečně upravit viskozitu nátěru. Pokud chcete získat zvláště kvalitní ochranu, potom je třeba základní nátěr celé, i nové, střechy provést antikorozní barvou Sokrates Anticor, nebo Titan. Vrchní nátěr se provede emailem Sokrates TITAN.

Čím je vhodné natřít střechu a oplechování novostavby z pozinku v kombinaci s titanozinken. Je vhodné před nátěrem nechat plechy zoxidovat? Jak dlouho nechat střechu bez nátěru?

K nátěrům nového oplechování a střech je nejvhodnější materiál Sokrates Titan. Jedná se o velmi kvalitní nátěr, „jednošichtovku“ určenou pro nátěry i všech neželezných kovů. Pokud jde o zoxidování povrchu, TITAN má velmi dobrou adhezi k podkladu a proto není třeba čekat na předchozí lehké zoxidování povrchu. Je však velmi nutné povrch dokonale odmastit. K tomuto je nejvhodnější běžný saponátový prostředek a následně dokonalý oplach dostatečným množstvím vody.

Potřebuji natřít měděné rozvody ústředního topení v odstínu bílém 0100. Hlavní požadavek je nežloutnutí nátěru.

K těmto nátěrům jsme pro Vás vyrobili základní barvu Anticor odstín 0100. Jako vrchní nátěr můžete použít barvu Colour 0100 pololesklá, nebo Email professional 1000 lesk případně bílý polyuretanový email. Tím dosáhnete sklovité tvrdosti s vysokým leskem. Ani u jedné z uvedených barev nemusíte mít obavu, že by došlo ke žloutnutí. Abyste byli se systémem spokojeni, je nutné potrubí důkladně odmastit.

Budeme natírat plotové dílce z čisté oceli bez koroze, spoje jsou svařené, díly spojené šrouby. Jaký zvolit nátěrový systém? (odstín: hnědé sloupky a zelená pole)

V tomto případě je navržení nátěrového systému složitější. Pokud provádíte sváry el. obloukem, je vhodné použít technologií bezstruskového sváření a sváry provést v ochranné atmosféře. Následuje odmaštění povrchu. Vlastní nátěr se provede 2x Sokrates anticor a 1x vrchní barva, nejlépe Sokrates email, nebo email TITAN.

Minerální povrchy

Máme na domě starý eternit, můžete mi z vašich výrobků k opravě některý doporučit?

Potřebujeme jej přetřít.V tomto případě se jedná o velmi problematickou opravu. Vlivem kyselých dešťů dochází na povrchu OSC desek k tvorbě síranu vápenatého. V podstatě dochází k tvorbě sádry o kterou si již zašpiníte ruce. Síran vápenatý vytváří nesoudržné, hydroskopické, pudrovité povrchy, které jsou po zimním období příčinou loupání nátěru – odmrznutí. Natírat OSC a betonové krytiny má význam do 5 let po jejich expozici na povětrnosti. 20ti a více leté krytiny jsou již nevhodnými podklady. Ani dokonalá penetrace u starých krytin Vám mnoho nepomůže.

Vrchní barvy

Potřebujeme přetřít dřevěnou dětskou postýlku. Dřevo je vybroušené a zbavené všech starých nátěrů. Který výrobek je nejvhodnější, pro kojence zdravotně nezávadný?

K nátěrům nábytku určeného pro styk s dětmi do tří let máme certifikovaný lak Movipur 5200. Jedná se o akryluretanový lak určený pro nátěry dřevěných podkladů, především parket. Proto je velmi odolný a vhodný i k nátěrům dveří, dětského nábytku, případně obkladů.

Poraďte mi, prosím, čím je nejlepší natřít starší okna a jak dosáhnout nejlepšího výsledku.

U opravy starých nátěrů v exteriéru je nutné nejprve posoudit stav natíraného dřeva. Pokud je dřevo v pořádku, bez zjevných vad, hniloby či jiných defektů, můžeme použít k nátěrům vodouředitelné nátěrové systémy. Nejprve je nutné odstranit z venkovní strany rámů a křídel veškeré staré nátěry, bez rozdílu jejich soudržnosti. Následně okna přebrousíme a napustíme. U starých podkladů je nutné použít k penetraci napouštědlo rozpouštědlové a to z důvodů pravděpodobného původního napouštění dřeva fermeží. Pokud by bylo použito napouštědlo na bázi vody, mohlo by dojít ke špatnému spojení napouštědla s podkladem a následnému oloupání nátěru. Po zaschnutí (podle doporučení výrobce napouštědla, většinou však minimálně 36-48hod.) a přebroušení je nutné vyspravit veškeré spáry a praskliny ve dřevě. K tomuto účelu použijeme silikonakrylátový tmel, který je přetíratelný vodou ředitelnými nátěrovými hmotami. Akrylátový tmel není vhodný. Je nasákavý a objemově nestálý. Po důkladném proschnutí tmelu natíráme základní nátěr. K tomuto je nejvhodnější Primer Alkyd. Nátěr provedeme alespoň ve dvou vrstvách. Po proschnutí a přebroušení aplikujeme vrchní nátěr nejlépe Emailem Professional. V obchodech je běžně k dostání lesklý, pokud by jste chtěl použít pololesklou barvu, je možné objednat si emailem Professional polomatný . Vrchní akrylátový nátěr má tu výhodu, že akryláty patří do skupiny termoplastů a vlivem střídání teplot a tedy i změny rozměrů oken, nepraskají. Vrchní barvu aplikujeme vždy ve dvou vrstvách. Mějte na mysli, že na hranách je nátěr nejslabší a od tloušťky nátěru se odvíjí i jeho životnost. Než začnete natírat, poraďte se na prodejně s prodavačem o správném výběru štětce. Dnes je již v kvalitních štětcích za přijatelné peníze dobrý výběr. Pro nátěry akrylátových barev jsou určeny speciální štětce označené jako AKRYL. Levné sady štětců nejsou k těmto nátěrům vhodné.

Beton

Potřebujeme opravit venkovní nátěry na betonovém plotu. Co je na tento nátěr vhodné použít. Dále potřebujeme natřít podlahy v garáži a ve sklepích.

K nátěrům betonových podezdívek musíte použít výhradně vhodnou fasádovou barvu, kterou v našem sortimentu nenajdete. K nátěrům betonových podlah Vám můžeme nabídnout vysoce kvalitní barvu včetně speciálního penetrátoru. Tento nátěr dokáže dostatečně zpevnit i méně soudržný povrch betonu. K nátěrům garáží, kde budou dlouhodobě parkovat motorová vozidla, je třeba použít speciální barvu, kterou nemohou napadnout změkčovadla z pneumatik. Tato barva není v našem výrobním programu. Opatřovat nátěry venkovní betonové plochy, do kterých proniká zemní vlhkost je bohužel maximálně problematické z důvodů odmrzání barvy.